SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Přijímačky

Písemné testy na přijímací zkoušky na VŠ

Slezská univerzita Opava - Obchodně podnikatelská fakulta

Písemné testy ze společensko-vědního přehledu z roku 2003, které byly součástí přijímacích zkoušek do 1. ročníku OPF. K dispozici je šest variant. Většina odpovědí je vyplněna. Za poslání dík Markétě V.

Západočeská univerzita Plzeň - Právnická fakulta

Ukázkové příklady testů z minulých přijímacích zkoušek na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Testy jsou z všeobecného přehledu, logiky a historie. Zdroj: http://plzen.juristic.cz

Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta

Ukázkový test z biologie na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.