AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Nástroje - Akciové analýzy

Akciové analýzy I.

Klíč k úspěšnému obchodování na akciovém trhu je velmi jednoduchý: ve správný okamžik levně koupit správnou akcii a ve správný okamžik je draze a se ziskem tuto akcii prodat. Problémem je odhadnutí toho správného okamžiku a správné akcie. K rozklíčování tohoto řešení proto vznikly akciové analýzy, které ho hledají na základě mnoha různých faktorů.

Cenový vývoj na akciovém trhu je obecně vyjadřován burzovními indexy (v ČR PX, v USA S&P500, DJIA atd.). Jde o jeden z nejdůležitějších předstihových ukazatelů v konjunkturním výzkumu pro indikaci hospodářských cyklů, neboť z empirických studií vyplývá, že vývoj akciového trhu předbíhá skutečný vývoj HDP přibližně o 6 měsíců. Proto analýza a predikce vývoje akcií je důležitá pro pochopení a prognózy vývoje hospodářského produktu.

Lze říci, že se vznikem trhů s cennými papíry vznikly i první snahy o predikci budoucího vývoje kurzů. K rozmachu analytických metod došlo zejména po II. světové válce. To sebou přineslo i novou specializovanou profesi akciových analytiků. V bankách vznikly specializovaná oddělení pro analýzu cenných papírů (Research Departments) a byly zakládány specializované analytické společnosti (Research Companies - např. Moody´s Investor Service a Standard & Poor).

Obsah:

1. Úvod
2. Fundamentální analýza
2.1 Globální analýza
2.2 Odvětvová analýza
2.3 Podniková analýza
3. Technická analýza
4. Psychologická analýza
5. Teorie efektivních trhů
5.1 Anomálie na efektivních trzích
6. Zhodnocení
7. Literatura

Zdroj: Část mé seminární práce "Akciové analýzy"
na předmět Konjunkturní výzkum (2000)