AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Indexové akcie

Indexové akcie, certifikáty, ETF

Indexové akcie (certifikáty a dnes v podstatě i ETF) představují cenný papír, které v sobě zahrnují diverzifikované indexové portfolio podle podkladového indexu. To vše je obsaženo v jednom cenném papíru, což představuje získání celého souboru společností jen jednou transakci a jedním poplatkem.

Význam

Po celém světě roste poptávka po nových a efektivních investičních nástrojích. Mezi nejúspěšnější produkty tohoto typu patří bezesporu indexové akcie. Jejich hlavní výhodou je zajištění diverzifikace, jednoho z nejdůležitějších aspektů úspěšného investování. Investoři, kteří mají ve svém držení tyto cenné papíry, tak významně sníží vliv volatility cen akcií jednotlivých společností na své investice. Indexová akcie zajistí stejný výkon (zisk nebo ztrátu) jako má podkladový index a odpadá tak nutnost analyzovat jednotlivé společnosti, jejich vztah k indexu a pravidelné změny zastoupení těchto akcií v indexu.

Charakteristika

Obecně pro indexové akcie platí, že jejich vlastnictvím získává investor podíl na správcovské investiční společnosti. V portfoliu této společnosti jsou pak zastoupeny jednotlivé cenné papíry tak, aby struktura portfolia přesně odpovídala skladbě příslušného indexu. To zajišťuje majitelům indexových akcií dvě věci. Za prvé, vývoj ceny, který téměř přesně kopíruje vývoj hodnoty daného indexu a za druhé, nárok na dividendový výnos, který vyjadřuje součet vyplácených dividend jednotlivých společností patřících do indexu. Tato dividenda bývá vyplácena v pravidelných intervalech.

Historie

Historie obchodování indexových akcií není příliš dlouhá. Obchodování s nimi začalo vesměs ve druhé polovině roku 1998 a jsou kótovány na American Stock Exchange (AMEX).

Hlavní výhody

Specifika

Existuje několik zásadních odlišností, které činí indexové akcie výhodnější než indexové fondy (řízené fondy, jejichž portfolio odpovídá složení jednotlivých indexů). Mezi jejich největší odlišnosti patří způsob stanovení ceny, doba obchodování a velikost poplatků. S rozvojem ETF (burzovně obchodovaných fondů) všechny tyto nevýhody zmizely.

Nabídka

Díky širokému spektru titulů obchodovaných na hlavních akciových trzích ve Spojených státech je i nabídka indexových akcií dostatečně široká a zohledňuje jak oborové a národní rozdělení, tak i příslušnost kótovaných společností k hlavním indexům trhu.

Čisté jmění

Stejně jako u podílových fondů je i u indexových akcií jedenkrát za den vypočítána hodnota čistého obchodního jmění (NAV - net asset value). Vychází ze závěrečných cen jednotlivých akcií, ke kterým je připočtena výše dividend a naopak jsou odečteny poplatky za správu investiční společnosti.

Hlavní indexové akcie

Nasdaq 100-Share (QQQ) - na index Nasdaq 100
Diamonds (DIA) - na index Dow Jones Industrial
Spiders (SPY) - na index S&P 500
MidCap SPDRs
SPDRs odvětvové indexové akcie
WEBS regionální indexové akcie
Merril Lynch odvětvové akcie nové ekonomiky

Zdroj: www.investice.cz