AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Investování do akcií

Investování do akcií

Obsah:
I. Úvod - byrokracie, daně a zisky
II. Registrace - kde a jak, úkony před prvním nákupem akcií
III. Poplatky - poplatky na trzích v ČR
Největší investoři - představení a filozofie nejznámějších světových investorů
Vývoj pražské burzy - Vývoj kurzů a obchodů na pražské burze v letech 1993 - 2005.
MY komentáře - nasbírané vlastní komentáře na burzovní dění za historii webu
Modelové portfolio - miniportfolio startující s 20tisíci a končící po 6ti letech s desetinásobkem


Hodnota akcie

Akcie představuje podíl na majetku určité společnosti. Každá akciová společnost vydává určitý počet akcií o určité nominální hodnotě (= základní kapitál společnosti). Tržní hodnota akcie je pak dána ohodnocením společnosti kapitálovým trhem dělenou počtem akcií (nijak tedy nesouvisí s nominální hodnotou akcie). Kapitálový trh v dlouhodobém horizontu ohodnocuje společnost na základě očekávaných budoucích zisků a plateb (dividend), které by podnik mohl teoreticky vyplatit. Doba držby akcie je teoreticky nekonečná.

Zisky z akcie

Byrokracie a daně

Stát se akcionářem je v našem socialistickém státě stále procházka liberálním rájem. Není třeba se registrovat na žádném úřadě a nemusíte se setkávat s žádným úředníkem. V případě zisků se vás netýkají žádné zdravotní či sociální pojištění. V případě dlouhodobého investora nemusíte vyplňovat ani žádné daňová přiznání. To se netýká, pokud akcie držíte kratší dobu než 3 roky (daníte zisk po odečtení poplatků, ale ztrátu si neuplatníte třeba na úkor příjmu z podnikání). U českých firem v případě výplat dividend Vám automaticky strhnou srážkovou daň 15 %. Z daňového hlediska jsou problémem příjmy ze zahraničních dividend kvůli dvojímu zdanění. I když je obchodník připíše na účet již po odečtení daně v zahraničí, stále se vás týká zdanění v ČR. Od vypočítané daně lze doečíst daň zaplacenou v zahraničí, která je téměř vždy vyšší než v ČR, ale to mohou požadovat Finanční úřady zcela nesmyslně na speciálních a velmi drahých formulářích vyžádané od zahraniční daňové správy.

Jediné, co je třeba pro českého akcionáře, je registrace u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), kterou by měl provést obchodník automaticky a zdarma. Každý akcionář má tak vlastní účet, kde mu jsou vedeny zaknihované, tesy nelistinné, akcie.

V případě zahraničních akcií je situace o něco složitější. Není centrální evidence, ale akcie jsou vedeny na osobních účtech obchodníků s cennými papíry. Vámi nakoupené zahraniční akcie jsou uloženy na sběrném účtu na jméno českého obchodníka. Zde je riziko krachu českého obchodníka, kdy přijdete o všechny akcie - viz Online Investors. Pro případ krachu obchodníka platí pojištění Garančního fondu do výše 90 % a 20 tisíc euro. Lze si zařídit účet u českého obchodníka přímo na jméno, což je dražší. Nebo přes internet si můžete otevřít účet přímo v USA.

Základní slovíčka

Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) (bývalý UNIVYC) vede evidenci majitelů zaknihovaných cenných papírů. Každý akcionář má tak vlastní účet, kde mu jsou vedeny jeho cenné papíry.
Středisko cenných papírů (SCP) vedlo centrální evidenci akcií do roku 2009.
Burza cenných papírů Praha (BCPP) je hlavní český burzovní trh, kde můžete skrze obchodníka s cennými papíry nakupovat a prodávat cenné papíry
RM-systém (RMS) je "druhý" český burzovní trh, kde můžete kromě českých nakoupit i některé zahraniční akcie. V zásadě je jedno, zda nakoupíte akcie přes BCPP či RMS. Majitelem je Fio a nabízí zde menší poplatky. Slabá je však likvidita.
Cenný papír - širší pojem než akcie, zahrnuje vše od depozitní směnky, dluhopisu či akcie až po různé opční listy. V praxi se setkáte zejména s akciemi, dluhopisy a podílovými fondy. Může mít dvojí podobu: zaknihovanou a listinou.
Zaknihovaný cenný papír - je veden pouze v počítačích. Nemá hmotnou podobu. V ČR má takovou formu drtivá většina akcií.
Listinný cenný papír - má podobu klasického listu, většinou doplněného kupóny opravňující k výplatě dividend. Tento způsob držby akcie hrál prim přirozeně v historii.
Defenzivní akcie - akcie společnosti z méně rizikových odvětví, která nabízí stabilnější dividendovou politiku a menší kolísaní kurzu akcie. Např. akcie z odvětví potravinářství či energetiky.
Agresivní akcie - akcie společnosti, u níž se teprve očekává růst tržeb a zisků. Tyto akcie se kupují hlavně pro kapitálové zisky. Dividendy tyto společnosti zatím ještě příliš nevyplácejí. Společnosti jsou přirozeně z nových odvětvích, které přicházejí s průmyslovým využitím nových technologií (počítače, internet, biotechnologie).
Bluechips - nejrenomovanější akcie, které se obchodují na daném trhu. Většinou jsou s nimi největší obchody, mají největší popularitu a stabilitu. Patří již spíše do defenzivních akciích.