AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Škola investování

Škola investování 1.

Obecné informace o investování, posbírané v dávných časech na internetu a doplněné. Trochu praktičtější informace najdete v dalších blocích.

Obsah:
1. Start do investování - Teoretický úvod
2. Desatero investora - Historie se často opakuje a občas následuje po hříchu trest. Tomu se lze ale vyhnout.
3. Proces investování - Základní fáze procesu investování a jejich popis.
4. Doporučení komise pro cenné papíry - pár tipů a doporučení před podvodníčky od regulátora trhu.
5. Investiční horizont - Trochu čísel k dlouhodobé držbě akcií.

Slovník ekonomických ukazatelů - Vysvětlení ekonomických ukazatelů, které často rozhodují i o vývoji akciových kurzů. (7 stran)
Investorský výkladový slovník - Pojmy, jež se objevují v akciové problematice, vysvětlené jednou či dvěmi větami.
Investorský překladový slovník - Několik nejdůležitějších anglických termínů přeložené do řeči Kotliny.


Důvody investování

Hlavním důvodem, proč se lidé pouštějí do investování na akciových a jiných rizikových trzích je přirozená snaha překonat inflaci a zabránit znehodnocení svých úspor. Právě akcie nabízejí dlouhodobě nejvyšší výnosy. Pro investiční úspěchy je třeba pochopit základní principy investičních strategií a věnovat jim dost času. Každá chyba může být i cenným poučením, když dnes ztratíte tisíc, zítra díky tomu můžete vydělat deset tisíc. Pokud se rozhodnete svěřit své úspory různým investičním poradcům a fondům, rozhodně se nezbavíte odpovědnosti za své peníze a své práce. Ba právě naopak, důvěřovat někomu (kdo tomu rozumí nebo kdo říká, že tomu rozumí) je obtížnější než investovat sám. Budete potřebovat vědět, který ze správců je ten nejvhodnější a co Vám vlastně vůbec řiká, když se Vás snaží okouzlit cizojazyčnými (a nedůležitými) pojmy.

Je potřebné seznámit se s dalšími informacemi, které mohou pomoci lépe rozhodovat o investicích. Neberte však vše smrtelně vážně, investování je i zábavné a často je to jediný přínos. Nebojte postavit svůj rozum proti významným investičním společnostem a Petrům Zahradníkům. Může být zajímavé sledovat návrat vlastních investic, vidět jejich zhodnocení a počítat rekordy svých zisků a ztrát. Mimoto se dozvíte o nových myšlenkách, výrobcích a službách, i inovacích ve formě finančních investic. Úspěšný investor staví svůj úspěch na přirozené zvědavosti a zájmu pracovat tak, aby získal větší zhodnocení.

Prvotní kapitál

Nejdůležitější do počátku je shromáždění kapitálu na investování. Kapitál často začíná úsporami a poté následuje investování do jiných typů ziskovějších investic. Do začátků ale není třeba uvažovat ve statisících. Naopak, dobré je začít i s několika tisícovkami a postupně přikládat pod kotlík další kapitál. Začátečnické chyby tak alespoň méně bolí a nehrozí Vám při nástupu na trh s velkým balíkem ve špatném období veliké ztráty, která pak mohou od dalšího investování spolehlivě odradit.

Při pravidelných příjmech se doporučuje ukládat alespoň desetinu z nich do různých investic. Důležitá je pak pravidelnost tohoto spoření. Než se pustíte do akcií, mějte vytvořen rezervní fond ve výši cca. čtvrtletního příjmu, pro klid duše i peněženky. Tento fond by měl být v likvidní formě (např. spořící účty). Při jakékoli nenadálé životní situace můžete čerpat v klidu z něj a nemusíte prodávat akcie se ztrátami v nevhodném okamžiku, kterých určitě za dobu držby Vašich akcií bude více než dost.

Investice versus spekulace

V investování jde o nákup aktiv za účelem budoucího zisku. A to buď ve formě pravidelnějšího příjmu, který je možné odhadovat (dividendy, úroky, renty) nebo ve formě kapitálového zisku (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou). Investování je dlouhodobé. Délka časového období pro odhadovanou návratnost investice a pravděpodobnost návratu je to, čím se často rozeznává investice od spekulace.

Vydělat peníze na trhu skutečně nemusí byt těžké. Investoři nakupující akcie v dlouhodobém horizontu mohou vydělat poměrně hodně. Důležité je odolat pokušení pustit se do krátkodobých spekulací s vidinou rychlého zbohatnutí. Většinou se i podaří vydělat několik procent v několika dnech, ale v okamžiku vložení ještě více vlastních (nebo dokonce půjčených) peněz, s železnou pravidelností přichází ztráta vetšiny peněz. Na druhou stranu velké a rychlé peníze se vydělají právě spekulováním, ale pravděpodobnost zisku se pro běžné účastníky trhu rovná návštěvě kasina. Jediným dlouhodobě ověřeným způsobem výdělávání na spekulacích je prodávání knih a přednášek o tom.

Diverzifikace

Pro úspěšné a méně rizikové investování je důležité vytvořit vhodně diverzifikované portfolio (soubor cenných papírů ve vlastnictví), které bude zahrnovat různé cenné papíry z různých oborů. Za optimální se doporučuje vlastnit cca. 20-30 cenných papírů z různých oborů. Důležité je, aby se jednalo o odlišné obory. V závislosti na fázi ekonomiky se některým oborům daří lépe než jiným. Pokud vytvoříte portfolio, které zahrnuje cenné papíry z mnoha hospodářských oblastí, neměl by Vás ohrozit pád jednoho odvětví a neměl by Váš zisk klesnout do hlubokého podprůměru. Porfolio tvořené třeba pouze novými technologiemi může být rychlou vstupenkou do investorského pekla. Např. ti co investovali kolem roku 2000 pouze do těchto oborů, mohli prodělat do 5 let téměř vše (oproti roku 2001 ztratil technologický index Nasdaq 60 %; počítačový NAS 70 % a telekomunikační NAS/NMS dokonce 85 %, zatímco průmyslový index Dow Jones přišel "pouze" 10 %).

Další možností diverzifikace je nákup cenných papírů z různých regionů nebo nákup přímo různých druhů aktiv - akcie vs. obligace. Cena obligací má sklon růst, když cena akcií klesá (respektive když klesají úrokové sazby, což bývá při hspodářském poklesu).

Ideální výsledek diverzifikace je, že v daném čase hodnota některých nakoupených akcií klesá a hodnota některých roste. Celkově se však celému portfoliu musí dařit. Cílem je najít takové cenné papíry, jejichž kurzy nemají tendenci růst nebo klesat ve stejné době (toto počítá beta koeficient). Postupem dnešních let, ale vzhledem ke stále těsnější provázanosti ekonomik a globalizaci, se rozdíly mezi jednotlivými regiony či obory částečně smývají.

Diverzifikované portfolio má menší ztrátovost a vyšší návratnost, ale také menší pravděpodobnost na dosažení velkých nárůstů. Prostě diverzifikované portfolio = průměrné portfolio. Nicméně diverzifikace nevylučuje veškeré riziko, představuje jen nástroj, kterým je ho možné snížit. Pád jedné firmy či jednoho oboru pro Vás prostě nebude katastrofou.