CESTOVÁNÍ

TravelInfo


   

Asie 2006
(3. - Macao)

10.2. Macao

Po hodince nás uvítaly břehy daląí zemičky, která sice patří k Číně, ale má vlastní hranice, jakousi vládu, svoji měnu, bezvízovou politiku a hlavně spoustu kasin. Je to jedna z nejstarąích kolonií a Portugalci ji měli přes 400 let, takľe po nich zůstalo mnohem víc neľ vedle po Britech. Jeątě nedávno bylo povaľováno za docela úpadkový kus země (stejně jako vąechny portugalské kolonie) ovládaný mafiánskými triádami, ale obchodní a turistický boom posledních let to tu postavil na nohy.

Macao je od Hong Kongu vzdáleno přes vodu 50 kilometrů a leľí na druhé straně zálivu na jehoľ konci leľí jedno z největąích čínských měst Kanton. Zatímco Hong Kong má napříč desítky kilometrů a můľete se toulat po horách a lesích, tak Macao je miniaturní záleľitost. Je to poloostrov, který má napříč maximálně 4 kilometry a vąe je zastavěno. Výjimkou jsou jen ostrůvky s vesnicemi Taipa a Coloane pár kilometrů od centra, které spojují mosty a kam se Macao snaľí expandovat. Nedostatek místa řeąí tak, ľe staví silnice na moři, které obkruľují skoro celé město, takľe do přístavu vjíľdíme pod obrovským mostem. Formality jsou bez problémů a jen fasujeme sluąnou zásobu mapek. Platí se macauskými patacy, které mají téměř stejný kurz jako hongkongský dolar, kterými se běľně také platí (1 MOP = 1,03 HKD = 8 USD).

Macao

Macao
Baráky koloniální

Macao

Macao
Baráky klasický

Macao

Macao
Baráky nový

Z přístavu vyráľíme skrz celý poloostrov do míst, kde by se měla nacházet jediná levnějąí místa k ubytování. Sem uľ moc ba»ůľkářů nezavítá. A kdyľ, tak spíą jen na jednodenní otočku z Hong Kongu. My tu chceme strávit noci dvě. Kolem přístavu je spousta kasin, které se táhnou po hlavní třídě aľ k centru na náměstí Largo de Senado, které si ponechalo koloniální ráz. Z louňáku jediný levný hostel San Va Hospedaria nemůľeme najít, ale ve vedlejąím hotelu Kon Wah se po troące smlouvání dostáváme na 150 macauských patac za jakési apartmá.

V Mekáči (achjo) dáváme kuřecí tacos a vyráľíme obkrouľit dolní část města. Spousta pěkných kostelů (sv. Augustína, sv. Lawrence, A-Maa...) koloniálních baráků (divadlo Pedra V, Guvernerův palác...) zarostlých v klasické pětipatrové oąuntělé zástavbě... Prostě vąe, co můľu dlouho očumovat, a co Marka ukrutně nudí. Stmívá se, takľe Macauskou věľ (výąka 338 metrů stačí na 10. nejvyąąí místo na světě; vstup 75 P) uľ vidíme jen v umělém světle. Tmou kráčíme podél jezer aľ k daląímu taháku - Kybernetické fontáně (představení prý kaľdý den po osmé). Tady nikdo, ale za zvuků jakési hudby začíná tryskat porůznu voda a občas do toho problikne barevná ľárovka. Oblblí fontánou ze singapurské Sentosy nevěřícně koukáme na tuhle kravinu a zoufale čekáme na konec. Ten vąak nepřichází ani po hodině. Jeątě míjíme supermarket, kde se Mára na dlouho zásobí proviantem. Na Senátním náměstí koukáme na nějaké divadelní představení v čínątině. Noc zrovna klidná nebyla, protoľe po půlnoci dorazili čínątí sousedé do vedlejąího pokoje a začal nepředstavitelný kravál dle tradičního scénáře - chlap řval a ľenská brečela a ječela. Docela síla.

Výdaje: 147,9 H$ + 91 P (30,4 $)
Ubytování: 150 P (hotel Kon Wah - double ve sdíleném apartmánu)
Doprava: 140,2 H$ (trajekt Kowloon-HK 2,2 H$; loď HK-Macao 138 H$)
Jídlo: velká voda 2.5 - 5 H$; tacos 14,5 P; sůąy 1,5 P

Macao

Hong Kong
Guvernérův(?) palác

Macao

Hong Kong
Macauská věž

Macao

Macao
Senátní náměstí

Macao

Macao
Ruiny katedrály svatého Pavla

11.2.2006: Macao

Celý den se touláme po ulicích očumováním baráků. Nejdříve na upraveném Senátním náměstí s kostely. Poté se křivolakými uličkami dostáváme k ruinám katedrály svatého Pavla, ze které zbyla jen impozantní přední stěna. Nad ní je Pevnost Monte osazená ze vąech stran děly. S výjimkou bran a hradeb uľ nahoře nic nezbylo. Jen v podzemí je muzeum Macaa. Pokračujeme omąelým městem přes protestantský hřbitov k Guia Hill. V rychloľrádelně KFC dávám asi třetí zmrzlinu s čokopolevou nad velkou ledovou dráhou pro veřejnost. Fuj, zima, radąi se jdeme dál pařit ven. Navątěvujeme také poľární muzeum, kde nám hned po příchodu řádně proměřili teplotu.

Guia Hill je jedním z mála zelených míst na pevnině. Vąak je to taky pěkně prudký kopec, takľe bereme za 2 Patacy lanovku nahoru. Vąude různě sportují domorodci a mají tu nepřeberně ľelezných vylomenin na dělání zlomenin. Na druhém vrąku je pevnost Guia s kaplí Our Lady of Guia a s malým pěkným majákem (1865). Cesta dolů byla docela komplikovaná, protoľe sem asi fakt nikdo pěąky nechodí.

Macao

Macao
200letý protestanský hřbitov

Macao

Macao
Pevnost na Guia Hill s majákem a kaplí

Macao

Macao
Kostel sv. Augustýna(?) za Senátním náměstím

Macao

Macao
Kasina a obchodní čtvrti

Přes novějąí čtvr» zakončenou v moři sochou Kun Iam po rozestavěné promenádě jsme doąli do útrob kasin a brutálně kýčovitých obchodních center. Kaľdý kus byl postaven v nějakém stylu. Od malého z Holandska či Benátek po umělé sopky, ruiny Kolosea, Tibetské chrámy či Trpaslíkov. A nasvícení tmy dodá kýčovosti jeątě na obrátkách. Ani dneąní noc nebyla úplně nejklidnějąí a její část jsem strávil představou náběhu do sousedního pokoje s kulometem.

Výdaje: 95,5 P (12 $)
Ubytování: 150 P (hotel Kon Wah)
Lanovka 2 P; velká voda 4-5; zmrzlina 3.5; kuře v housce 6