AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Desatero investora

Škola investování 2. - Desatero investora

Několik obecných konstatování, které je vhodné si uvědomit předtím, než se pustíte do investování.

1. V dlouhodobém časovém horizontu jsou akcie nejvýnosnější
Akcie přináší svým vlastníkům dlouhodobě největší výnosy, v průměru 7 až 10 procent. Druhým nejziskovějším aktivem jsou obligace (dluhopisy). Ty však mají dlouhodobé výnosy až o polovinu menší, kolem 5 %. Proto u investic na dlouhou dobu (např. zajištění na důchod), je nákup akcií tou výhodnější variantou. Vysmějte se životním a penzijním pojišťovnám, které Vám slibují úrok kolem dvou procent s tím, že investují do bezpečných instrumentů (vklady u bank a státní dluhopisy).

2. Investice do akcií v krátkodobém časovém horizontu může být riskantní
Každá výhoda sebou nese i nevýhody. V případě vyšších výnosů je to vyšší riziko. V průměru se sice na akciích vydělává až k deseti procentům ročně, ale jsou roky, kdy celý trh klesne o 40 % (1931) či naopak stoupne o 100 %. Během jediného dne dokázal celý trh spadnout o 25 % (1987). Období, kdy se na akciích dalo prodělat v 10-letém horizontu, se však již vyskytují minimálně.

3. Riskantní investice vynáší více než méně rizikové investice
Investoři požadují vyšší úrok za postoupení vyššího rizika. Akcie jsou rizikovější než obligace, a proto i výnos z akcií je vyšší, než z obligací. Stejně tak výnos z dlouhodobých obligací je vyšší než u krátkodobých obligací - čím déle investor musí čekat na vyplacení obligace, tím je větší pravděpodobnost, že nějaká událost znehodnotí investici.

4. Největším determinantem ceny akcií jsou zisky společnosti
Z krátkodobého hlediska má na změnu cen vliv mnoho faktorů – od úrokové míry, chování investorů až po počasí. Z dlouhodobého hlediska ale cenu akcií ovlivňují nejvíce zisky (a dividendy) společnosti. Důvodem je fakt, že když zisky společnosti rostou v průběhu deseti let, stejně by měla růst i cena akcie. Proto je důležité sledovat ekonomické ukazatele společnosti.

5. Špatný rok pro obligace je dobrým rokem pro akcie
Klasická věta, která platí v jednom ohledu (ale je i řada jiných ohledů, kdy platí něco jiného). Jedním důvodem je to, že když investoři prodávají akcie, přesunují kapitál se do jiných instrumentů, většinou bezpečnějších, což je nejblíže k obligacím). Podstata spočívá v ekonomickém cyklu: když ekonomika roste, ceny akcií také rostou > ekonomika se přehřívá > zvyšují se úrokové sazby a ceny dluhopisů tím klesají > to utlumuje ekonomický boom a ceny akcií začínají klesat > vysoké úrokové sazby posílají ekonomiku do krize > úrokové sazby klesají a ceny dluhopisů tím rostou > nízké úrokové sazby začínají stimulovat ekonomiku a kurzy akcií začínají růst... A tak stále dokola.

6. Rostoucí úrokové míry mají negativní dopad na obligace
Když úrokové míry rostou, ceny obligací klesají. Pokud má existující obligace fixní výnos (5%) a vzroste inflace (z 2% na 4%), klesne reálný výnos z této obligace (z 3% na 1%), a tak klesne její cena (obligace najednou vynáší reálně pouze jedno procento místo dřívějších tří). Naopak, při poklesu úrokových měr ceny obligací stoupají. Tento efekt je nejsilnější u dlouhodobých obligací.
Např. obligace stojí 1000 Kč a nese fixní 5% úrok (teda 50 Kč). Různé okolnosti (zejména růst inflace) přinesou růst tržní úrokové sazby až na 10 %. Teď už nikdo nekoupí obligaci, která nese 50 Kč a stojí 1000. Protože úrok je fixní, musí klesnout cena obligace a to až na úroveň, která bude odpovídat úroku 10 %. Cena obligace tak klesne na 500 Kč.

7. Inflace nejvíce ohrožuje dlouhodobé investice
I sebezajímavější výnos je k ničemu, když je míra inflace ještě větší. V onom americkém příkladě z bodu 1 byla míra inflace v průměru 3,5 % ročně. Inflaci se nelze bránit v rámci svého státu. Jediná možnost je měnová a globální diverzifikace (nákup akcií v zahraničí). Nicméně právě akcie (narozdíl od dluhopisů) si umí obecně poradit i s vyšší inflací a tu zohlednit v růstů svých kurzů.

8. Dlouhodobé obligace federální vlády USA (US Treasury bonds) jsou/byly povážovány za nejjistější investicí
V minulosti bylo těžko představitelné, že by vláda USA nebyla schopna vyplatit své obligace. Je to částečně proto, že americká ekonomika byla v průběhu historie vždy dostatečně silná a částečně proto, že vláda USA si vždy v případě potřeby může vytisknout peníze. Tyto obligace jsou považovány za relativně bezrizikové, a proto i jejich úroková míra je nejnižší. Výnos z každého dalšího druhu investice s fixním výnosem stoupá úměrně s jejich rizikovostí. V roce 2012 by si ale již tímhle tvrzením nebyl každý jist, americká vláda sype jeden schodek za druhým, zadlužení státu překračuje jeden rekord za druhým, premiérově byl sražen i rating země, tisk peněz jede na plné obrátky, socialistický prezident dostal další 4 roky....
Pozor na to, že se jedná o dlouhodobý dluhopis, který je více náchylný na změnu úrokových sazeb. Pokud však hodláte dluhopis držet do konce splatnosti, kurzové změny dluhopisů Vás nemusejí zajímat.

9. Diverzifikované portfolio je méně rizikové
Diverzifikovat znamená rozdělit peníze do různých typů investic, a tím snižovat riziko. I když hodnota některých investic může klesat, hodnota jiných může stoupat. Špatně je koncentrovat portfolio do jednoho druhu investic.

10. Indexové investiční fondy mají často vyšší výnos než aktivně řízené fondy
V indexovém fondu rozděluje manažer portfolia svěřené prostředky podle indexu trhu a nesleduje jednotlivé akcie. Indexové investiční fondy jsou lepší než aktivně řízené fondy, protože jen málo aktivně řízených fondů dosahuje lepších výsledků než celý trh. Aktivně řízené fondy mají obvykle vyšší obchodní poplatky, zaměstnávají spoustu analytiků, utrácejí horentní peníze za informace. Není přitom historicky nijak potvrzeno, že profesionální obchodník může dosáhnout lepší výsledek než průměr na trhu. V poslední době nahrazují indexové investiční fondy indexové akcie (viz článek).