AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Nástroje investora - Teorie portfolia

Teorie portfolia

Při investování a skládání svého portfolia je nutné respektovat řadu aspektů, které pramení z odlišností jednotlivých nástrojů trhu. Jinak bude investovat člověk, který potřebuje v blízké době peníze na stavbu domu, jinak ten, kdo chce mít zajištěn stabilní příjem, a jinak ten, kdo není nijak limitován časem a je ochoten podstoupit určité riziko pro budoucí zisky.

1. VÝNOSOVÉ PORTFOLIO (income preservation)

je portfolio určené pro investory s finančními potřebami většinou v období do 2 let, nebo velmi nízkou tolerancí tržního rizika a volatility (nestálosti trhu).

Profil investora:
Pro investora tohoto typu portfolia je nejdůležitější stabilita současného příjmu, zatímco růst a zhodnocení kapitálu pro něj hrají až druhořadou roli. Výnosové portfolio je vhodné pro všechny, kteří potřebují stabilní příjem a chtějí minimalizovat vliv kolísaní trhu.

portfolio
Složení:
Akciové cenné papíry 20%
Blue-chips 20%
Akcie malých a středních firem 0%
Mezinárodní akcie 0%
Úvěrové cenné papíry 60%
Střednědobé dluhopisy 30%
Dlouhodobé dluhopisy 30%
Hotovost / Cenné papíry peněžního trhu 20%


2. KONZERVATIVNÍ VÝNOSOVÉ PORTFOLIO (conservative income)

je určeno pro investory, kteří upřednostňují plynulý výnosový příjem a po dobu od 2 do 4 let jsou ochotni nést mírné riziko.

Profil investora:
Investor s krátkodobým výhledem a vyšší tolerancí rizika může považovat za rozumné investování do některých rizikovějších akcií, i když akcie velkých firem jsou bezpečnější. Konzervativní výnosové portfolio může být tedy tou správnou volbou, například pro rodinu šetřící si finanční prostředky na koupu domu v blízké budoucnosti.

Portfolio
Složení:
Akciové cenné papiere 40%
Blue-chips 30%
Akcie malých a středních firem 10%
Úvěrové cenné papíry 45%
Střednědobé dluhopisy 30%
Dlouhodobé dluhopisy 15%
Hotovost / Cenné papíry peněžního trhu 15%


3. RŮSTOVÉ A VÝNOSOVÉ PORTFOLIO (growth & income)

je sestaveno pro investory, kteří očekávají zhodnocení svého vloženého kapitálu, ale nemají okamžitou potřebu výnosu.

Profil investora růstového a výnosového portfolia:
Investiční horizont těchto investorů je 4 až 7 let. Jsou ochotni snášet krátkodobější výkyvy trhu při dodržení mírného růstu a kapitálového zhodnocení. Konzervativní investor s tímto časovým výhledem by vložil peníze spíše do „blue-chip“ akcií (akcie největších světových firem). Investor s vyšší tolerancí rizikovosti, by si volil kombinaci akcií malých a středných firem, globální a sektorové cenné papíry. Toto portfolio je určeno například pro mladou rodinu odkládající peněžní prostředky na budoucí studium svých dětí.

Portfolio
Složení:
Akciové cenné papíry 60%
Všeobecné majetkové cenné papíry 40%
Akcie malých a středních firem 20%
Úvěrové cenné papíry 30%
Střednědobé dluhopisy 15%
Dlouhodobé dluhopisy 15%
Hotovost / Cenné papíry peněžního trhu 10%


4. ŽIVOTNÍ PORTFOLIO (wealth builder)

je určeno pro dlouhodobější investory vyhledávající rychlý růst a zhodnocení svých peněžních prostředků. Protože časový horizont těchto investorů je nejméně deset let, je pro ně zajímavější budování budoucího majetku než současný výnos.

Profil investora:
Tento mírně agresivní typ portfolia může být zajímavý pro rodinu šetřící si finanční prostředky na koupi domu nebo pro mladou rodinu odkládající peněžní prostředky na budoucí studium dětí. Investoři s takovým časovým horizontem a vyšší tolerancí rizika jsou ochotni investovat vyšší procento svých akcií do agresivních růstových akcií, akcií malých a středních podniků, sektorových a globálních akcií. Všechny výnosy jsou opět proinvestovány.

Portfolio
Složení:
Akciové cenné papíry 75%
Blue-chips 50%
Akcie malých a středních firem 15%
Mezinárodní akcie 10%
Úvěrové cenné papíry 20%
Dlouhodobé dluhopisy 20%
Hotovost / Cenné papíry peněžního trhu 5%


5. AGRESIVNÍ RŮSTOVÉ portfolio (aggressive growth)

je navrženo pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a vysokou tolerancí rizika. Současný výnos pro ně není podstatný. Tito investoři jsou ochotni akceptovat vysoký stupeň krátkodobé volatility, pokud realizují vysoké výnosy z dlouhodobějšího hlediska.

Profil investora:
Čím tolerantnější je tento investor vůči riziku, tím více investuje do agresivních růstových akcií, akcií malých firem, sektorových a globálních akcií. Tento typ investora ideálně šetří na důchod a nezaobírá se krátkodobými i střednědobými výkyvu trhu.

Portfolio
Složení:
Akciové cenné papíry 90%
Blue-chips 60%
Akcie malých a středních firem 20%
Mezinárodní akcie 10%
Úvěrové cenné papíry 5%
Dlouhodobé dluhopisy 5%
Hotovost / Cenné papíry peněžního trhu 5%

Zdroj: www.finport.cz