AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Proces investování

Škola investování 3. - Proces investování

1 - výběr akcií 

Prvním krokem je začít sledovat akcie a mít svůj „Seznam sledovaných akcií“ pro lepší poznání situace. Najít zajímavé akcie a investovat okamžitě se daří velmi zřídka. Dobrý seznam je klíčem k úspěšnému výběru akcií.

Pro "odborného" obchodníka je prvořadou motivací pro výběr akcií její kurz. Pro fundamentálního investora je nejzajímavější podstata akcie - motivací jsou zprávy o výnosech společnosti a podobné druhy zpráv. Většina investorů kombinuje tyto dva způsoby. Jakmile se akcie objeví na Seznamu, je možné porovnávat ji s jinými akciemi, které jsou sledovány. O těchto akciích můžete též zjistit další informace, které pomohou lépe se rozhodnout.

"Odborný" obchodník se může více zajímat o další statistické údaje o akcii: Byl cenový vývoj akcie stejný i v minulosti? Jak bude reagovat nyní? Má akcie silný trend? Fundamentálního investora budou zaujímat novinky, zprávy o výnosech, sektorové správy, analýzy, ve kterých může najít podstatné informace.

2 - nákup akcií

Při nákupu je třeba brát v potaz několik věcí:
V prvé řadě je to časový horizont - jak dlouho chceme akcii ponechat ve svém portfoliu - zda dlouhodobě nebo krátkodobě. Všeobecnou tendencí cen akcií je jejich růst, ale krátkodobé investice mohou postihnout významné poklesy.

Nejvíce práce je právě s akciemi, které chceme držet jen krátkou dobu. Navíc máte většinou méně informací a musíte se rychle rozhodnout. Pokud se vám naskytne tato možnost, je nutné, abyste co nejrychleji zhodnotili tuto situaci a sledovali všechny ukazatele ještě pečlivěji než při dlouhodobějších investicích. Značný výnos z krátkodobých obchodů je možné získat hlavně v čase tržní nejistoty.

Problém je i správné načasování. Mnozí investoři jsou přesvědčeni, že akcie mají vždy jistý trend - řadí se buď k „býkům“ nebo k „medvědům“. Vyčkávají a nákup akcií do svého portfolia uskuteční, až když se naskytne ta správná příležitost při výrazném poklesu cen, či až jim vyšle "signál" technická či jiná analýza.

3 - sledování (monitoring akcií)

Pokud nesledujete akcie ve svém portfoliu, můžete se ocitnout v neznámých vodách a v konečném důsledku utrpět ztrátu. Sledovat akcie není třeba každý den. Ale pokud se akcie a výsledky firmy pohybují oproti předpokladům, je třeba přehodnotit význam těchto předpokladů. Většinou je však zbytečné reagovat na nové a "neočekávané" události kolem akcií a nakupovat je či prodávat, protože velcí obchodníci a insideři tak již udělali a cena už v sobě onu informaci stačila absorbovat.

4 - vyhodnocení, prodej akcií

Na konci obchodního dne se spočítá hodnota portfolia. Vypočítá se na základě uzavíracích cen jednotlivých akcií. Tím pádem automaticky vznikne zisk nebo ztráta v porovnání s nákupními cenami akcií. Toto vyhodnocení lze provádět denně (což je pro běžného a dlouhodobého investora zcela zbytečné) nebo v různých delších cyklech.

To přichází chvíle, kdy se buď splní, nebo nesplní očekávání. V případě ztráty, pokud má dlouhodobější tendenci, je třeba se nad výsledkem zamyslet. Někdy může jít jen o dočasný propad akcie. Mnozí si stanovují určitou spodní hranici, pod kterou jsou ochotni jít. Když klesne kurz pod tuto hranici, je nejčastějším řešením prodej. Většinou ale začne akcie růst velmi krátce po takovém prodeji.

Zdroj: www.finport.cz