AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Doporučení a zásady

Škola investování 4. - Doporučení a zásady

1) Nejednejte s firmou, která nemá patřičné povolení. Taková firma nepodléhá dozoru ČNB a navíc se dopouští nezákonné činnosti. Od roku 2006 provádí dozor nad finančním trhem místo Komise pro cenné papíry Česká národní banka. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na ČNB, která Vám podá příslušné informace. (Seznamy registrovaných subkektů na ČNB.)

2) Nekupujte investice nabízené v nevyžádané poště nebo po telefonu neznámým volajícím, ani se nenechejte obchodníkem k nakoupení investic přemluvit. Dříve, než uděláte konečné rozhodnutí, obstarejte si písemné informace a dbejte na to, abyste jim porozuměli. Pokud máte jakékoli obavy či nejasnosti, obraťte se na odborníka.

3) Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Poraďte se s odborníky. Čtěte informace ze všech dostupných zdrojů (odborná literatura, denní tisk, odborné časopisy, internet…).

4) Neočekávejte, že se investované peníze určitě vrátí. Důkladně prověřte všechny investice, které nabízejí předem stanovený výnos. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co takové investice nabízejí a za jakých podmínek.

5) Nedůvěřujte lákavým nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých výnosů. Vysoké výnosy obvykle znamenají vysoké riziko! Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Nezapomeňte, že lákavé výsledky investování v minulosti nejsou nejmenší zárukou budoucích výnosů.

6) Zvažte svůj postoj k riziku. Různé investice přináší různý stupeň rizika. A různí investoři mají různě silné nervy toto riziko akceptovat. Jaké ztráty jste schopni akceptovat?

7) Uvědomte si, co je Vaším cílem. Udržet krok s inflací? Dosáhnout co největšího zhodnocení svých peněz? Přemýšlejte také o tom, jak dlouho si můžete dovolit své peníze blokovat, tedy nemít k dispozici - investice jsou většinou střednědobé nebo dlouhodobé.

8) Porovnávejte výši poplatků. Jsou rozumné? Odpovídají těm, které si účtují jiné firmy?

9) Předpokládejte, že osoba (finanční poradce), která Vám poskytuje rady, nemusí být nestranná. Zeptejte se, zda pro společnost pracuje či jak je s ní svázán. Většinou bude doporučovat produkty firmy, která ji zaměstnává.

10) Dělejte si poznámky ze všech diskusí a jednání, která s příslušnou firmou vedete. Pečlivě uschovejte kopie veškeré korespondence a dokumentů.

11) Před započetím obchodování si uvědomte, že každá spekulace v sobě obsahuje vysokou míru nejistoty a stresu. Mnoho spekulantů (investorů) učiní chybné rozhodnutí právě pod tlakem stresu. Tedy ne z důvodu nezkušenosti nebo chyby, ale z důvodu nekázně.

12) Spekulování není hra, ale seriózní a obtížná práce. Nikdy proto neobchodujte jen proto, že máte pocit, že ”něco” přece musíte udělat.

13) Jako při každé práci musíte i při spekulaci vědět vždy, co děláte a proč. Musíte tedy vědět, co je cílem Vašeho úsilí. Vytvořte si plán práce. Nikdy neobchodujte, nejste-li si jisti tím, co děláte a proč.

14) Abyste mohli být v obchodě úspěšní, musíte mít zboží, které od Vás vždy někdo koupí. Obchodujte tedy pouze, je-li zamýšlená investice dostatečně likvidní.

Zdroj: www.sec.cz

Investice přes internet

Trochu vousatější doporučení, ale zejména podobné praktiky začínající telefonem s úžasnou nabídkou koupi levné akcie se stále vyskytují v prakticky nezměněné podobě.

Internet otevřel dveře k obrovskému světu globálního investování. Několika kliknutími máte okamžitý přístup k informacím a ke koupi nebo prodeji akcií a jiných investičních prostředků. Nezapomeňte ale, že internet není regulován. Kdokoliv a odkudkoliv na světě si může otevřít obchod. Na internetu se dá najít mnoho seriózních investičních příležitostí, ale je to také prostředí vhodné pro podvodníky. Stejně jako zavedené firmy, které zápasí s konkurencí o vaše peníze, i nováčci vám budou nabízet různé speciální a výhodné investice. Buďte ale opatrní!

1) Je firma skutečně legitimní?
Všichni obchodníci s cennými papíry obchodující v ČR musí mít licenci vydanou ČNB. Obchodují-li bez ní, porušují zákon. Máte-li o licenci pochybnosti, ověřte si je v seznamu všech subjektů s licencí, který najdete na internetových stránkách ČNB.

2) Nesprávná adresa.
Je adresa stránky, kterou jste navštívili identická s adresou, kterou jste hledali? Stránky seriózních firem se dají snadno okopírovat. K oklamání potencionálního investora se používají adresy velice podobné adresám stránek již zavedených firem. Máte-li pochybnosti, najděte si hledanou firmu v telefonním seznamu, osobně jim zavolejte a ověřte si jejich internetovou adresu. Nespoléhejte se na číslo udané na internetové stránce - mohlo by být také falešné.

3) Vzhled stránky může klamat.
Nedejte se unést tím, jak stránka vypadá. Některým investičním podvodníkům se daří oklamat návštěvníky svých stránek jejich atraktivním a propracovaným vzhledem, díky němuž návštěvník nabývá dojem, že se jedná o solidní špičkovou investiční firmu. Stránka, která dělá úžasný dojem, je asi tak vše, na co mají internetoví podvodníci finanční zdroje.

4) Internetové vývěsky a diskusní kroužky.
Jiní vzbuzují váš zájem zprávami na různých internetových fórech, ve kterých nabízí velké zisky a nabádají k tomu, abyste si vyžádali více informací přes jejich stránku.

5) Nejčastější hlášky rádobyodborníků.
- je to jedinečná šance naskočit do rozjíždějícího se vlaku, a dosáhnete tak větší zisky než z kterékoliv jiné investice
- záruky velkého zisku v krátkém čase
- naše nabídka má minimální riziko
- jednejte okamžitě, "trh se právě teď hýbe".

Dříve než budete reagovat na investiční nabídky nabízené přes internet, snažte se rozpoznat následující znaky toho, že nabízející firma není zcela důvěryhodná:

6) Naše webová stránka vám vyhledá nejvhodnější investice pro vás.
Takovéto stránky typu "dohazovač" nabízejí, že vám najdou investice jako stvořené pro vaší finanční situaci a pro váš investiční záměr. Ptejte se co nejvíce do hloubky a vyžadujte uspokojivé odpovědi. Tají provozovatelé stránky svojí identitu a jsou nějak zainteresováni na investicích, které nabízí? Požadují zaplatit poplatek před tím, než si můžete prohlédnout jejich nabídku? S kým máte tu čest? Vyžádejte si detailní informace o nabízející firmě, buďte opatrní s předem vyžadovanými poplatky a informace ohledně vašeho konta zásadně nikomu nesdělujte.

7) Tajné daňové ráje, kde nemusíte platit daně.
Jestliže investiční společnost provozující stránku má domov v některém z daňových rájů nebo nabízí investici, ze které nemusíte odvádět daň, poraďte se nejdříve s někým, komu věříte (právníkem nebo finančním poradcem), který je obeznámen s daňovým dopadem takových investic.

8) Zašlete své finanční informace přes internet.
Některé webové stránky vás požádají o vaše osobní finanční údaje "aby mohli zvážit, jestli jste vhodným investorem". Mimo vašeho jména a e-mailové adresy se vás pravděpodobně zeptají na váš příjem, na informace ohledně vašeho konta, rodné číslo a jiné osobní údaje. Některé firmy takto vytváří seznam potencionálních investorů, který potom prodávají. Každopádně nezadávejte na internet jakékoliv osobní údaje. Vždy si nejdříve přečtěte, jak firma hodlá vaše data ochránit před zneužitím. Solidní firma vám sdělí, jaké informace sbírá a jak s nimi nakládá.