AKCIE

Fondy

Akcie v teorii

Akcie v praxi

Nástroje

Burzy a indexy


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Investiční horizont

Škola investování 5. - Investiční horizont

Každý investor chce přirozeně co nejvyšší relativní výnos. Nesmíme zapomenout, že výše výnosu je přímo závislá na podstoupeném riziku. Čím větší naděje na výnos, tím je třeba podstoupit větší riziko. V dlouhodobém horizontu však zůstávají výnosy na akciovém trhu největší. Představu o jednotlivých výnosech naznačí historické zkušenosti za světa z let 1920 - 1995 (viz tabulka).

Tab.: Výnosy jednotlivých investic

InvesticePrůměrný výnosRiziko (volatilita)Rekordní výnos* (rok)Rekordní ztráta* (rok)Ziskových roků*Ztrátových roků*
Peněžní trh0,0450,0314,7 % (81)0,0 % (40)681
Obligace0,0550,08543,8 % (82)-8,1 % (69)5316
Akcie0,10,254,0 % (33)-43,0 % (31)4920
Mladé akcie0,120,35143,0 % (33)-50,0 % (31)4821
* na příkladu amerického akciového trhu 1926 - 1994 (Ibbotson & Sinquefield: Stocks, Bonds, Bills and Inflation; 1994 Yearbook

I proto je doporučováno dodržovat u akciových investic minimální časový horizont 5 let. V dlouhodobých horizontech (spoření na důchod) jsou už akcie relativně bezpečný instrument, protože riziko klesá s časem. Dokonce ani na nákupu akcií v roce 1929 před Velkou krizí nešlo v horizontu 30 let prodělat. To nám ukáže i následující graf, kde budeme sledovat americký akciový trh (index S&P 500) v letech 1975-2003. Pokud bysme investovali jen na jeden rok, poměr plusových a minusových let by byl 80% ku 20% (maximální ztráta 26,6%). V případě investičního horizontu 5 let by tento poměr dosáhl 96% ku 4% (maximální ztráta už jen 3,8% p.a.). Při delším horizontu byste dosahovali už jen kladné zhodnocení (např. u 7-letého investičního horizontu by minimální výnos byl 5,6% p.a.)

Problematiku budování portfolia v závilosti na investičním horizontu řeší Teorie portfolia.